Od wielu lat tysiące Polaków wyjeżdża w celach zarobkowych do Irlandii Północnej oraz Republiki Irlandii. Od dawna Irlandia stała się jednym z najbardziej popularnych kierunków emigracji. Prawo obowiązujące w Irlandii niezwykle surowo reguluje obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika, które dotyczą zagwarantowania pracownikowi bezpiecznego miejsca, a także systemu pracy. W ostatnich latach problemem jednak staje się rosnąca ilość wypadków przy pracy, przy czym częstą przyczyną zaistniałych wypadków są rażące zaniedbania ze strony pracodawców, którzy nie troszczą się o bezpieczeństwo zatrudnianych pracowników. Zaniedbania przejawiają się poprzez stare maszyny i urządzenia, brak odzieży ochronnej, bardzo zwarte oraz ograniczone powierzchniowo stanowiska pracy czy też brak właściwego przeszkolenia personelu. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy pracodawca nie stosuje się do standardów wymaganych przez przepisy prawa, poszkodowany pracownik ma prawo do formułowania roszczeń o wypłatę należnego odszkodowania za doznane w wyniku wypadku obrażenia oraz za zwrot kosztów za opiekę szpitalną, leczenie, a także za zwrot utraconych dochodów.

Jednak nieznajomość przepisów prawa obowiązujących na terenie Irlandii Północnej i Republiki Irlandii oraz pojawiające się bariery językowe niezwykle utrudniają ubieganie się o swoje prawa. Warto w takiej sytuacji skontaktować się z specjalistami zapewniającymi fachowe doradztwo prawne w zakresie odszkodowań. Takie usługi świadczy Oficjalne Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS, które specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań oraz w imieniu poszkodowanych klientów walczy o najwyższą kwotę rekompensaty za wypadek przy pracy na terenie Irlandii Północnej i Republiki Irlandii.

W systemie prawnym każdego państwa niezwykle istotną rolę odgrywają terminy. Oczywiste jest, że im szybciej poszkodowany w wyniku wypadku w pracy będzie starać się o wypłatę należnego odszkodowania powypadkowego, to tym lepiej. W Irlandii Północnej osoby poszkodowane mają czas na ubieganie się o odszkodowanie do 3 lat od wypadku, z kolei w Republice Irlandii jest to okres do 2 lat od wypadku. Nasze Centrum Odszkodowań po dokładnym przeanalizowaniu danego przypadku, wszystkich dokumentów zgromadzonych przez poszkodowanego, tj. zeznania świadków, opinia lekarza, zdjęcia, przedstawi ofertę odszkodowania, a później wystąpi do ubezpieczyciela z roszczeniem o wypłatę należnych poszkodowanemu pieniędzy. Zachęcamy do zgłoszenia wypadku w pracy poprzez wypełnienia formularza na naszej stronie bądź kontakt telefoniczny. Irlandzkie Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS gwarantuje wysoką jakość oferowanych porad prawnych.