Odszkodowanie rozumiane jest na wiele sposobów. Jednym z nich jest general damages, w skrócie nazywany PSLA, czyli pain, suffering and loss od amenity, co oznacza ból, cierpienie i utrata jakości życia. Jest to rekompensata finansowa za odniesione w trakcie wypadku urazy oraz ewentualne ich skutki, które mogą być odczuwane przez poszkodowanego w przyszłości. Kolejnym sposobem jest special damages, oznaczający odszkodowanie za wszystkie policzalne straty materialne, takie jak zniszczony pojazd czy mienie. Są w to wliczane również wszelkie konsekwencje finansowe wypadku, którym jest między innymi utracony dochód oraz koszty leczenia oraz rehabilitacji.

Każda osoba, która została poszkodowana podczas wypadku spowodowanego przez osoby trzecie, ma prawo do ubiegania się o należne jej odszkodowanie. Finalna kwota oraz wysokość odszkodowania powypadkowego jest uwarunkowana dużą ilością czynników. Jednym z czynników wpływających na wysokość odszkodowania jest wiek poszkodowanego w wypadku. Suma odszkodowania jest zróżnicowana w zależności od czasu trwania uszczerbku na zdrowiu oraz od tego czy będzie trwał on do końca życia. Przez wzgląd na fakt, iż młodzi ludzie muszą zmagać się z danym obrażeniem dłużej to z reguły jest im przyznawana wyższa rekompensata. Kolejnym czynnikiem jest poziom odniesionych obrażeń w wypadku. Poważne uszczerbki na zdrowiu, jak między innymi obrażenia mózgu, złamania, obrażenia organów wewnętrznych są niezwykle dotkliwe, w związku z tym kwota odszkodowania w tego rodzaju przypadkach jest wyższa niż u osób, które odniosły drobne urazy.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wartość rekompensaty jest również stan zdrowia poszkodowanego po odniesionym wypadku. Wymiar odszkodowania będzie wyższy w sytuacji, gdy w wyniku wypadku osoba poszkodowana stanie się na trwałe niepełnosprawna. Istotną kwestią jest zatem ocena stanu zdrowia, którą na potrzeby roszczenia odszkodowawczego powinien zająć się niezależny specjalista medyczny. Okres rehabilitacji jest następnym czynnikiem, który ma wpływ na wysokość odszkodowania, gdyż jeśli leczenie trwa kilka miesięcy to należna kwota będzie znacznie niższa niż w przypadku długotrwałej rehabilitacji czy rekonwalescencji.

Poniżej jest zaprezentowany przykładowy taryfikator odszkodowań, zawierający szacunkowe wysokości kwot odszkodowania uzależniony od typu obrażeń odniesionych podczas wypadku.

Przykładowy taryfikator odszkodowań

Irlandia Północna (UK)

Republika Irlandii (ROI)

Uszkodzenie mózgu  
Poważne od £180,000 do £257,750 od €194,000 do €284, 000 
Umiarkowane od £140,000 do £180,000 od €154,000 do €220,000
Niewielkie od £9,875 do £27,500 od €10,500 do €34,800
Pęknięcia szczęki
Poważne od £19,500 do £29,000 od € 25,900 do €52,700
Umiarkowane od £11,500 do £19,500 od € 19,500 do €27,600
Niewielkie od £4,100 do £5,600 od €11,000 do €20,800
Oszpecenie twarzy (kobiety)  
Poważne od £31,000 do £62,000 od €47,500 do € 55,600
Umiarkowane od £11,500 do £19,250 od €37,700 do € 47,300
Niewielkie od £2,500 do £8,750 od €21,200 do € 42,200
Oszpecenie twarzy (mężczyźni)  
Poważne od £19,000 do £42,000 od €47,500 do € 55,600
Umiarkowane od £5,850 do £11,500 od €37,700 do € 47,300
Niewielkie od £5,850 do £11,500 od €21,200 do € 42,200
Uszkodzenia oczu  
Całkowita ślepota do £172,500 do €276,000
Utrata wzroku na jedno oko, z obniżoną widocznością w drugim oku od £61,500 do £115,000 od €21,200 do € 138,000
Całkowita utrata jednego oka od £35,000 do £42,000 od €44,200 do € 138,000
Niewielkie urazy od £2,500 do £5,600 od €2,200 do € 9,800
Strata słuchu  
Całkowita strata słuchu £58,000 do £70,000 od €40,400 do €84,000
Utrata słuchu w jednym uchu £20,000 do £29,000  od €24,200 do € 35,400
Częściowa strata słuchu od od £9,500 do £29,000 od €8,200 do € 30,000

Irlandia Północna (UK)

Republika Irlandii (ROI)

Obrażenia szyi
Poważne od £16,000 do £95,000 od €30,200 do € 77,900
Umiarkowane od £5,000 do £16,000 od €34,400 do € 52,200
Niewielkie od £850 do £5,000 od €1,200 do € 19,400

Irlandia Północna (UK)

Republika Irlandii (ROI)

Choroby związane z azbestem
Międzybłoniak od £52,500 do £81,500 od €40,200 do € 90,900
Rak płuc od £50,000 do £64,250 od €40,200 do € 74,800
Pylica azbestowa płuc od £30,750 do £67,500 od €32,200 do € 75,900
Zatrucia pokarmowe  
Poważne od £24,500 do £33,500 od €15,200 do € 34,450
Umiarkowane od £6,150 do £12,250 od €4,200 do € 16,800
Niewielkie od £600 do £2500 od €500 do € 3450
Pozostałe  
Urazy klatki piersiowej i płuc od £20,000 do £35,000 od € 18,200 do € 42,900
Złamane żebra do £2,500 do € 3,400 

Irlandia Północna (UK)

Republika Irlandii (ROI)

Kontuzje ramion
Poważne od £12,250 do £30,750 od €7,200 do € 32,900
Umiarkowane od £5,000 do £8,100 od €4,200 do € 9,900
Niewielkie od £2,750 do £5,000 od €2,200 do € 6,800
Urazy kręgosłupa  
Poważne od £24,750 do £108,000 od €20,200 do € 92,000
Umiarkowane od £8,000 do £24,750 od €4,200 do € 34,400
Niewielkie od £3,000 do £8,000 od €3,400 do € 14,800

Irlandia Północna (UK)

Republika Irlandii (ROI)

Urazy rąk
Utrata obu rąk od £154,000 do £191,500 od €120,400 do € 204, 400
Utrata jednej ręki od £61,500 do £83,500 od €43,800 do € 69,100
Groźne urazy rąk od £61,500 do £83,000 od €43,800 do € 69,100
Umiarkowane lub niewielkie szkody do £8,000  do € 9,200
Urazy dłoni  
Całkowita utrata obu dłoni od £90,000 do £129,000 od €74,500 do € 142,800
Poważne uszkodzenia obu dłoni od £35,000 do £54,000 od €30,400 do € 62,800
Utrata jednej dłoni od £61,500 do £70,000 od €43,400 do € 84,800
Poważne od £16,800 do £36,152 od €11,400 do € 42,500
Umiarkowane od £4,000 do £8,500 od €2,500 do € 11,600
Niewielkie od £600 do £2,750 od €400 do € 3,400
Pozostałe  
Urazy nadgarstka od £2 250 do £38,250 od €1,400 do € 40,800
Strata kciuka od £22,750 do £35,000 od €3,400 do € 14,800
Złamania palców do £23 500 od €14,400 do € 24,500

Irlandia północna (UK)

Republika Irlandii (ROI)

Urazy nóg
Całkowita utrata obu nóg od £154,000 do £180,000 od €124,400 do € 224,500
Bardzo poważne od £61,500 do £86,500 od €54,400 do € 94,800
Poważne od £35,000 do £54,000 od €19,800 do € 60,500
Umiarkowane od £17,750 do £25,000 od €10,800 do € 34,200
Niewielkie od £5,750 do £17,750
od €4,400 do € 24,500
Urazy kolan  
Poważne od £17,000 do £61,500 od €11,400 do € 80,500
Umiarkowane od £8,750 do £17,000 od €6,400 do € 22,500
Niewielkie do £8,750 do € 11,500

Irlandia Północna (UK)

Republika Irlandii (ROI)

Urazy stóp
Utrata obu stóp od £108,000 do £128,500 od €80,000 do € 144,400
Utrata jednej stopy od £53,500 do £70,000 od €40,400 do € 82,500
Bardzo dotkliwe od £29,250 do £43,000 od €24,500 do € 52,400
Poważne od £16,000 do £25,000 od €15,100 do € 25,500
Umiarkowane od £8,750 £do £16,000 od €6,850 do € 20,500
Niewielkie do £8,750 do € 9,250 
Drobne do £4250 do € 5500
Urazy palców
Utrata wszystkich palców od £23,250 do £36,000 od €16,400 do € 40,500 
Poważne od £8,750 do £12,250 od €6,900 do € 14,500
Umiarkowane od £6,150 do £8,750 od €5,400 do € 11,500
Niewielkie do £6,150 do € 7,200