Nieszczęśliwe wypadki mogą zdarzyć się w każdym miejscu, także zagranicą, gdzie w tego typu nieprzyjemnych sytuacjach pojawiają się różnego rodzaju bariery utrudniające uzyskiwanie odszkodowania powypadkowego. W formułowaniu roszczeń uciążliwa staje się bariera komunikacyjna, jak również niewystarczająca znajomość przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. W sytuacji, gdy do wypadku dochodzi na terenie Irlandii Północnej lub Republiki Irlandii zachęcamy do skorzystania z prawnej pomocy świadczonej przez wykwalifikowanych pracowników Oficjalnego Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS. Zgłoszenie się do naszej kancelarii stanowi doskonałe rozwiązanie, gdyż posiadamy trzydzieści pięć lat doświadczenia w udzielaniu pomocy prawnej w uzyskiwaniu odszkodowań, a w tym czasie wypracowaliśmy sobie renomę sprawnego udzielania praktycznych oraz profesjonalnych porad. Nasi klienci mają bezpośredni dostęp do najlepszych prawników podczas prowadzenia ich sprawy.

Rodzaje odszkodowań

General damages, w skrócie nazywany PSLA, czyli pain, suffering and loss od amenity, co oznacza ból, cierpienie i utrata jakości życia. Jest to rekompensata finansowa za odniesione w trakcie wypadku urazy oraz ewentualne ich skutki, które mogą być odczuwane przez poszkodowanego w przyszłości.

Special damages, oznaczający odszkodowanie za wszystkie policzalne straty materialne, takie jak zniszczony pojazd czy mienie. Są w to wliczane również wszelkie konsekwencje finansowe wypadku, którym jest między innymi utracony dochód oraz koszty leczenia oraz rehabilitacji.

Komu należy się odszkodowanie? Od czego zależy jego wysokość?

Każda osoba, która została poszkodowana podczas wypadku spowodowanego przez osoby trzecie, ma prawo do ubiegania się o należne jej odszkodowanie. Finalna kwota oraz wysokość odszkodowania powypadkowego jest uwarunkowana dużą ilością czynników. Jednym z czynników wpływających na wysokość odszkodowania jest wiek poszkodowanego w wypadku. Suma odszkodowania jest zróżnicowana w zależności od czasu trwania uszczerbku na zdrowiu oraz od tego czy będzie trwał on do końca życia. Przez wzgląd na fakt, iż młodzi ludzie muszą zmagać się z danym obrażeniem dłużej to z reguły jest im przyznawana wyższa rekompensata. Kolejnym czynnikiem jest poziom odniesionych obrażeń w wypadku. Poważne uszczerbki na zdrowiu, jak między innymi obrażenia mózgu, złamania, obrażenia organów wewnętrznych są niezwykle dotkliwe, w związku z tym kwota odszkodowania w tego rodzaju przypadkach jest wyższa niż u osób, które odniosły drobne urazy. Ważnym czynnikiem wpływającym na wartość rekompensaty jest również stan zdrowia poszkodowanego po odniesionym wypadku. Wymiar odszkodowania będzie wyższy w sytuacji, gdy w wyniku wypadku osoba poszkodowana stanie się na trwałe niepełnosprawna. Istotną kwestią jest zatem ocena stanu zdrowia, którą na potrzeby roszczenia odszkodowawczego powinien zająć się niezależny specjalista medyczny. Okres rehabilitacji jest następnym czynnikiem, który ma wpływ na wysokość odszkodowania, gdyż jeśli leczenie trwa kilka miesięcy to należna kwota będzie znacznie niższa niż w przypadku długotrwałej rehabilitacji czy rekonwalescencji.

Poniżej jest zaprezentowany przykładowy taryfikator odszkodowań, zawierający szacunkowe wysokości kwot odszkodowania uzależniony od typu obrażeń odniesionych podczas wypadku.

W jakich sytuacjach należy ubiegać się o odszkodowanie?

W każdej sytuacji gdy, miał miejsce wypadek nie spowodowany przez osobę poszkodowaną, to ma ona prawo do ubiegania się o należne odszkodowanie zdrowotne oraz o pokrycie wszelkich strat finansowych, związanych z leczeniem. Nasz wykwalifikowany zespół specjalistów podda dokładnej analizie każdy przypadek, wskaże działania, które należy podjąć w danej sytuacji oraz określi szanse na wypłatę odszkodowania. Irlandzkie Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS zajmuje się pomocą poszkodowanym w wywalczeniu jak najwyższej kwoty odszkodowania z tytułu wypadku w pracy, wypadku w miejscu publicznym, wypadku drogowego, błędu medycznego, pobicia oraz z tytułu zaniedbania.

Terminy ubiegania się o wypłatę odszkodowania?

Należy pamiętać, iż w Irlandii Północnej wszyscy poszkodowani mają czas na ubieganie się o odszkodowanie do 3 lat od wypadku, z kolei w Republice Irlandii jest to okres do 2 lat od wypadku. Oczywiście im szybciej osoba poszkodowana będzie starać się o wypłatę należnego odszkodowania powypadkowego, tym lepiej. Kolejną niezwykle istotną kwestią jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji zaistniałego wypadku. Opinia lekarza, zdjęcia oraz zeznania świadków zdarzenia stają się dowodami potwierdzającymi zakres odniesionych obrażeń oraz sprawiają, iż uzyskanie należnego odszkodowania jest znacznie łatwiejsze.

Powody, dla których warto udać się do specjalistów z centrum odszkodowań.

Nasza wyspecjalizowana kancelaria powstała z myślą o wszystkich Polakach, którzy mieszkają w Irlandii oraz zmagają się z różnorodnymi problemami prawnymi. Oficjalne Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS to grupa doświadczonych oraz wykwalifikowanych prawników, która specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej poszkodowanym w wypadkach mających miejsce na terenie Irlandii Północnej oraz Republiki Irlandii. Walczymy w imieniu naszych klientów o najwyższą wartość odszkodowania powypadkowego. W celu zaspokojenia oczekiwań naszych klientów gwarantujemy dojazd donich na terenie całej Irlandii Północnej oraz Republiki Irlandii. Oferujemy klientom pełne udokumentowanie przeprowadzanych procedur w języku polskim oraz stały kontakt z naszymi polskimikonsultantami. Naszym priorytetem jest szybkie rozpatrywanie sprawy, a także satysfakcja każdego klienta korzystającego z świadczonej przez nas pomocy prawnej. Skorzystanie z naszych usług to nie tylko sposób na oszczędzenie czasu i nerwów, ale także szybsze i sprawniejsze zakończenie sprawy oraz uzyskanie należnego, a także możliwie najwyższego odszkodowania. Zachęcamy do skorzystania z naszych porad prawnych!

ODZYSKUJEMY ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI

Irlandzkie Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS to zespół doświadczonych i wykwalifikowanych prawników zajmujący się w udzielaniem pomocy prawnej w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych na terenie Irlandii Północnej (UK) oraz Republiki Irlandii (ROI). Pomagamy zdobyć należne odszkodowanie osobom, które zostały poszkodowane w wypadkach drogowych, w wypadkach w pracy czy też doznały uszczerbku na zdrowiu w miejscach publicznych bądź z powodu zaniedbań i błędów medycznych. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z przykładowymi kwotami rekompensat finansowych, które należą się za konkretne typy urazów. Oferujemy naszym klientom pełne udokumentowanie przeprowadzanych procedur w języku polskim, a także ciągły kontakt z naszymi doświadczonymi konsultantami z Polski. Gorąco zachęcamy do współpracy z naszą kancelarią.

 • Odszkodowania Irlandia - wypadek w pracy
  Wypadki w pracy
  Dochodzimy możliwie wysokich odszkodowań w imieniu klientów za wypadki przy pracy na terenie Irlandii Północnej i Republiki Irlandii - będące efektem niezabezpieczonego miejsca lub systemu pracy
 • Odszkodowania za wypadki drogowe
  Wypadki drogowe
  Udzielamy pomocy prawnej osobom, które brały udział w wypadkach drogowych na terenie Irlandii Północnej oraz Republiki Irlandii, odzyskując środki na naprawę auta, leczenie, utracone mienie, zarobki itd.
 • Odszkodowanie za błędy medyczne
  Błędy medyczne i zaniedbania
  Odszkodowania za komplikacje, które powstały w wyniku zaniedbań bądź błędów lekarzy, personelu medycznego świadczących opiekę medyczną.
 • Odszkodowania za wypadki w miejscach publicznych
  Wypadki w miejscu publicznym
  Odszkodowania za wypadki w miejscach publicznych lub prywatnych będące następstwem niepoprawnego utrzymywania np. nawierzchni (krzywy chodnik, zalegający śnieg).