Każdej osobie mieszkającej poza granicami ojczystego kraju przysługuje pełne prawo do rzetelnej opieki medycznej w każdym przypadku. Jednak błędy medyczne oraz zaniedbania zdarzają się wszędzie, także na terenie Irlandii Północnej oraz Republiki Irlandii. Należy pamiętać, iż każdy, kto miał jakiekolwiek komplikacje, które powstały w wyniku zaniedbań bądź błędów personelu medycznego, posiada prawo do uzyskania z tego tytułu odszkodowania.

Pacjent, który ucierpiał w wyniku niekompetentnego działania lekarzy, sanitariuszy czy pielęgniarek, może ubiegać się o należne mu odszkodowanie za:

  • obniżenie jakości życia,
  • cierpienie oraz ból,
  • utratę zarobków,
  • dodatkowe leczenie,
  • konieczność rehabilitacji,
  • zakup sprzętu medycznego
  • konieczność przystosowania samochodu, mieszkania oraz otoczenia do niepełnosprawności.

Jest wiele czynników przyczyniających się do powstania zaniedbań oraz błędów lekarskich. Do przyczyn zalicza się między innymi błędną diagnozę, złe przekazywanie oraz gromadzenie informacji o chorobie pacjenta, nieodpowiedni przebieg leczenie oraz niedoinformowanie pacjenta o spektrum zagrożeń, które mogą wystąpić po operacji.

Jeśli doszło do takiego zaniedbania w Irlandii Północnej bądź Republice Irlandii to zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej naszego Irlandzkiego Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS. Nasza kancelaria w rzetelny sposób oraz z należytą starannością pomoże Państwu przebrnąć przez ten trudny okres. Nasi doświadczeni specjaliści z zakresu medycyny oraz prawa wywalczą dla Państwa możliwie najwyższe odszkodowanie z tego tytułu. Rekompensata finansowa stanie się ogromnym odciążeniem w sytuacji częściowego bądź całkowitego braku zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy, który został spowodowany przez zaniedbanie lekarza albo placówki medycznej. Zachęcamy do zawarcia współpracy z Irlandzkim Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS.