Niezwykłe przeżycie dla każdego rodzica stanowi przyjście na świat jego dziecka. Jednak sam poród jest niestety nieodłącznie związany z wielkim stresem oraz obawą o zdrowie dziecka, a także matki, a jest on szczególnie spotęgowany jeśli poród odbywa się za granicą. Należy pamiętać, iż nie tylko umyślne zaniedbanie, ale również jakiekolwiek lekkomyślne bądź niedbałe podejście do rodzącej pacjentki oraz jej dziecka stanowi podstawę do roszczeń, a także uznania winy ze strony personelu medycznego.

Szczególnie przykre doświadczenia okołoporodowe, w wyniku których następuje utrata zdrowia, a nawet życia noworodka lub matki, wymagają należytej rekompensaty. Do innych skutków błędów okołoporodowych należą urazy dziecka przejawiające się złamanym obojczykiem lub niedotlenieniem, urazy matki, takie jak złamanie miednicy czy pęknięcie macicy. Do zaniedbań oraz błędów medycznych przy porodzie ze strony personelu szpitala może dojść jeżeli mimo obiektywnych wskazań natury medycznej nie przeprowadzono cięcia cesarskiego lub gdy nie podano właściwie znieczulenia. Inne z zaniedbań to nieprawidłowe monitorowanie stanu płodu oraz matki przed i podczas trwania porodu, zbyt późne wykonanie cięcia cesarskiego, które przyczyniło się do pogorszenia stanu zdrowia matki lub noworodka, niepodjęcie natychmiastowego leczenia dziecka, jak również nierozpoznanie wad rozwojowych płodu oraz złego stanu zdrowia noworodka.

Szanując oczekiwania oraz potrzeby naszych klientów, gwarantujemy najwyższy standard obsługi, rzetelną opiekę ze strony naszych ekspertów z zakresu prawa medycznego, a także profesjonalne prowadzenie sprawy, z zachowaniem należytego taktu. Jesteśmy gotowi, żeby wywalczyć dla poszkodowanej matki oraz dziecka bardzo wysoką rekompensatę finansową za odniesione urazy. Zachęcamy do podjęcia współpracy z Irlandzkim Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS.