Wypadek śmiertelny może przydarzyć się w różnych okolicznościach. Jednakże niezależnie od przyczyn, nagła śmierć bliskiej osoby stanowi jedno z najbardziej bolesnych oraz trudnych przeżyć, które wywołuje negatywne konsekwencje zdrowotne, a także materialne. Należy jednak pamiętać, iż bliscy zmarłego mają prawo ubiegać się w jego imieniu o zadośćuczynienie finansowe.

Nasze Irlandzkie Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS zajmuje się pomocą rodzinie ofiary w otrzymaniu należnego im odszkodowania za śmierć w wypadku samochodowym od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mimo, iż odszkodowanie nie zrekompensuje straty bliskiej osoby, jednak dodatkowe fundusze będą pomocne w pokrywaniu kosztów powstałych w takiej sytuacji. Wyjątkowo istotne jest, żeby w tak trudnym przypadku, jakim jest odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym na terenie Irlandii Północnej i Republiki Irlandii zajęła się doświadczona grupa ekspertów, którymi dysponuje kancelaria PA DUFFY SOLICITORS.

Zapewniamy naszym klientom indywidualne podejście do każdej sprawy. Rodzina zmarłego może ubiegać się o odszkodowanie za ból i traumę po śmierci zmarłego, za utracone dochody, za koszty pogrzebu oraz za dodatkowe koszty. Szanując oczekiwania oraz potrzeby naszych klientów, gwarantujemy najwyższy standard obsługi, usług, a także profesjonalne prowadzenie sprawy, z zachowaniem należytego taktu oraz poszanowania pamięci o bliskiej osobie, która uległa śmiertelnemu wypadkowi na terenie Irlandii Północnej lub Republiki Irlandii.