Nadmierna prędkość oraz brak ostrożności ze strony kierujących pojazdami stanowi główne zagrożenie dla pieszych, którzy są niechronionymi użytkownikami dróg. Każdego roku zarówno na terenie Irlandii Północnej, jak i na terenie Republiki Irlandii tysiące pieszych staje się poszkodowanymi w wypadkach drogowych. Bezpośredni kontakt z poruszającym się pojazdem jest wyjątkowo groźny dla osób pieszych. Spowodowane w takich sytuacjach urazy to między innymi urazy kręgów szyjnych, kręgosłupa, głowy, złamania kończyn, a w najgorszej sytuacji nawet śmierć.

W związku z tym jeśli zostali Państwo ofiarami wypadku jako pieszy, a owo zdarzenie miało miejsce nie z Waszej winy, to posiadasz prawo do ubiegania się o rekompensatę finansową w postaci odszkodowania. Nasze Irlandzkie Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS pomoże Państwu w uzyskaniu odszkodowania z tego tytułu. Należy pamiętać, iż w sytuacji odniesienia jakichkolwiek obrażeń w wyniku takiego zdarzenia, trzeba niezwłocznie udać się do lekarza oraz zbierać wszystkie rachunki, które potwierdzają wydatki związane z takim zdarzeniem. Takie działanie zdecydowanie ułatwi uzyskanie odszkodowania, a kwoty o jakie mogą się Państwo ubiegać mogą sięgać nawet do £245 000* na obszarze Irlandii Północnej (UK) lub €300 000* w Republice Irlandii (ROI) . Ta kwota to jedynie rekompensata za same uszczerbki na zdrowiu, do tego dochodzą jeszcze inne poniesione przez poszkodowanego straty, które mogą podwyższyć wysokość odszkodowania powypadkowego. Zachęcamy Państwa do skorzystania z pomocy prawnej doświadczonych pracowników kancelarii PA DUFFY SOLICITORS, która gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług oraz pełną satysfakcję.