Wypadki motocyklowe stanowią grupę najbardziej niebezpiecznych zdarzeń komunikacyjnych, gdyż motocyklista jest narażony na bezpośredni kontakt z innym pojazdem w czasie takiego zdarzenia. W konsekwencji takiego zdarzenia dochodzi do uszkodzenia pojazdu, utraty zdrowia czy też uszkodzenia odzieży. W przypadku zajścia tego rodzaju wypadku, poszkodowanemu motocykliście przysługuje prawo do odszkodowania.

Nasze Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS zajmuje się pomocą prawną w uzyskaniu odszkodowania z tytułu wypadku na motorze na terenie Irlandii Północnej bądź Republiki Irlandii. Nasza kancelaria pomoże odzyskać odszkodowanie za:

  • zniszczony motocykl,
  • utracone zdrowie,
  • zniszczoną odzież,
  • uszkodzony sprzęt elektroniczny oraz wyposażenie,
  • utracony zarobek,
  • transport z miejsca wypadku,
  • koszty leczenia
  • wszelkie inne straty, które są związane z tego typu zdarzeniem.

Zapewne ubezpieczyciel sprawcy będzie starał się wybronić od poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, w związku z tym niezbędna stanie się pomoc naszej kancelarii posiadającej trzydziestopięcioletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań. Gorąco zachęcamy do skorzystania z najwyższego standardu pomocy prawnej oferowanej przez Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS.