Od kilkunastu lat setki Polaków przybywa do Irlandii Północnej oraz Republiki Irlandii w celach zarobkowych. Prawo obowiązujące w Irlandii bardzo surowo reguluje obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika, które dotyczą zagwarantowania pracownikowi bezpiecznego miejsca, a także systemu pracy. Niestety w ostatnich latach zwiększa się ilość wypadków przy pracy. Częstymi przyczynami wypadków przy pracy jest brak odzieży ochronnej, stare maszyny i urządzenia, bardzo zwarte i ograniczone powierzchniowo stanowiska pracy czy brak odpowiedniego przeszkolenia personelu.

W sytuacji, gdy pracodawca nie zastosuje się do wymaganych przez prawo standardów, pracownik ma prawo do ubiegania się o wypłatę odszkodowania za doznany na skutek wypadku urazu, jak również za zwrot kosztów poniesionych na opiekę szpitalną, leczenie oraz za zwrot utraconych dochodów.

Bardzo często pracodawcy, wykorzystując nieznajomość prawa lokalnego przez Polaków oraz wykorzystując obawę przed utratą pracy po powrocie z leczenia powypadkowego, chcą wyciszyć sprawę lub dogadać się polubownie poprzez zaproponowania niskiej kwoty rekompensaty.

Irlandzkie Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS walczy w imieniu klientów o najwyższą kwotę odszkodowania za wypadek przy pracy na terenie Irlandii Północnej i Republiki Irlandii. W sytuacji wypadku w pracy poszkodowanego pracownika chroni prawo pracy. Niezwykle istotna staje się wizyta u lekarza potwierdzająca obszar poniesionych obrażeń. Należy również pamiętać o udokumentowaniu przebiegu leczenia oraz ewentualnej rehabilitacji po takim wypadku. Zachęcamy do kontaktu z nami w języku polskim i skorzystania z naszych bezpłatnych porad prawnych dotyczących odszkodowań powypadkowych.