Na budowie mogą mieć miejsce wszelkiego rodzaju wypadki. Miejsca budowy to niebezpieczne miejsca pracy, w związku z tym bardzo często mają miejsce wypadki obejmujące porażenie prądem, upadek pracownika z rusztowania lub z drabiny, wypadek wynikający z pracy blisko ciężkich maszyn czy wypadek wynikający z uderzenia spadającym materiałem budowlanym. Przez lata nasze Irlandzkie Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS prowadziło setki tego typu spraw.

Do obowiązków prawnych każdej firmy należy ubezpieczenie od wypadków przy pracy, w związku z tym poszkodowany w takim zdarzeniu powinien ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na budowie. Istotne jest, aby zgłosić takie zdarzenie na terenie Irlandii Północnej w ciągu 3 lat od dnia wypadku, natomiast w sytuacji wystąpienia takiego zdarzenia na terenie Republiki Irlandii poszkodowany ma na to 2 lata.

Nasza kancelaria PA DUFFY SOLICITORS zajmuje się pomocą prawną w uzyskaniu odszkodowania za wypadek na budowie. Nasi specjaliści doradzą poszkodowanym w języku polskim oraz wywalczą najwyższą możliwą kwotę odszkodowania. Zachęcamy wszystkich do kontaktu telefonicznego z nami lub też poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie.