Fabryki mające siedzibę na terenie Irlandii Północnej lub na terenie Republiki Irlandii są miejscem pracy wielu Polaków. Zdarza się jednak często, iż nie są one dobrze przystosowane pod względem bezpieczeństwa pracy. Nieprzeszkolony personel, uszkodzone maszyny czy także brak właściwej odzieży ochronnej mogą stać się przyczyną fatalnej sytuacji w skutkach dla naszego zdrowia. Prawo obowiązujące w Irlandii wyjątkowo surowo reguluje obowiązki pracodawcy wobec pracownika.

To właśnie na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za zagwarantowanie komfortu wykonywania obowiązków, zapewnienie odpowiedniego szkolenia w zakresie wykonywanych zadań, wyposażenie pracownika we właściwy sprzęt oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przed wypadkiem. Jeżeli z powodu zaniedbań pracodawcy dochodzi do wypadku na terenie zakładu pracy, poszkodowany posiada prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

W sytuacji wystąpienia wypadku w fabryce należy niezwłocznie zgłosić owe zdarzenie do przełożonego oraz udać się po pomoc medyczną. Odszkodowania mogą być przyznawane z tytułu poniesionych wydatków medycznych, odniesionych obrażeń, utraconych wydatków czy innych poniesionych kosztów. Zawsze jednak warto skonsultować się w takiej sytuacji z ekspertami, gdyż nie znając procedury działania można natknąć się na wiele pułapek, z którymi mogą być związane duże konsekwencje.

Irlandzkie Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS zadba o wywalczenie rekompensaty finansowej za odniesiony uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadku w fabryce. Kancelaria PA DUFFY SOLICITORS w sprawny oraz rzetelny sposób zajmie się Państwa sprawą. Zachęcamy do podjęcia współpracy z nami oraz do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.