Wypadki w pracy z udziałem wózków widłowych są bardzo powszechne na terenie Irlandii Północnej oraz Republiki Irlandii. Zgodnie z prawem pracodawca jest zobowiązany do minimalizowania niebezpieczeństw w miejscu pracy. Operatorzy wózków widłowych powinni być wyposażeni w specjalną odzież ochronną, taką jak kaski, kamizelki odblaskowe czy też buty ochronne. Jednak wypadki z udziałem wózka widłowego powstają często na skutek różnych usterek mechanicznych wózków widłowych, nieodpowiednio wykwalifikowanego personelu obsługującego dany pojazd, niedostatecznym informacjom ostrzegawczym czy zbyt małej przestrzeni do użytkowania takiego pojazdu. Przyczyn takiego zdarzenia może być wiele, jednak takiemu wypadkowi może ulec nie tylko osoba obsługująca wózek widłowy, ale również personel pracujący na danej budowie.

Jeśli dochodzi do tego rodzaju wypadku w wyniku zaniedbań ze strony pracodawcy, poszkodowany zawsze ma prawo do ubiegania się o należne mu odszkodowanie. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest uzyskanie niezależnej porady prawnej od doświadczonych prawników, którymi dysponuje nasza kancelaria PA DUFFY SOLICITORS. Irlandzkie Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS wywalczy rekompensatę finansową za odniesiony uszczerbek na zdrowiu. Zachęcamy wszystkich, którzy na terenie Irlandii Północnej lub Republiki Irlandii brali udział w wypadku w pracy z udziałem wózka widłowego do kontaktu telefonicznego z nami bądź też poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie.