Irlandzkie Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS jest profesjonalną kancelarią, dbającą o dobro swoich klientów. Towarzyszymy naszym klientom na każdym etapie procesu uzyskiwania odszkodowania. Rozpoczęcie tego procesu jest poprzedzone kontaktem telefonicznym z naszą kancelarią lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego na naszej stornie internetowej. Procedura uzyskiwania odszkodowania powypadkowego w Irlandii jest zamieszczona poniżej.

Faza 1 – Zgromadzenie niezbędnych informacji

Ten etap polega na zebraniu wszystkich najistotniejszych informacji dotyczących sprawy naszego klienta. Jest to przeprowadzane poprzez wypełnienie wspólnie z naszym polskim konsultantem formularza zgłoszeniowego. Na jego podstawie Irlandzkie Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS jest w stanie określić prawdopodobieństwo oraz szanse na wygranie danej sprawy o uzyskanie odszkodowania.

Faza 2 – Podpisanie dokumentów

Nasi doświadczeni konsultanci w celu dostarczenia niezbędnych dokumentów, dojeżdżają bezpośrednio do klientów na terenie całej Irlandii Północnej oraz Republiki Irlandii. Następnie po zebraniu wszelkich dowodów, specjaliści zajmują się składaniem wniosku o odszkodowanie powypadkowe do ubezpieczyciela wypadku. Z chwilą złożenia tego dokumentu klient zostaje objęty ścisłą opieką prawną, a Irlandzkie Centrum Odszkodowań zajmuje się podejmowaniem odpowiednich działań oraz załatwianiem wszelkich formalności związanych z całą procedurą starania się o wypłatę odszkodowania.

Faza 3 – Szczegółowa analiza dowodów

W tej części procesu ubiegania się o odszkodowanie, przez prawników reprezentujących ubezpieczalnię sprawcy są dokładnie analizowane zebrane wcześniej dowody. W niektórych przypadkach zdarza się, iż siła dostarczonych dowodów jest na tyle duża, że ubezpieczalnia natychmiast proponuje poszkodowanemu pierwszą ofertę odszkodowania. Jednak z reguły jest to zaniżona propozycja, a ubezpieczalnia chce w ten sposób jak najszybciej zakończyć sprawę oraz ponieść jak najniższe koszty. W takiej sytuacji przydaje się właśnie doświadczenie oraz rozległa wiedza naszych prawników, którzy potrafią oszacować czy należy się wyższe odszkodowanie od danej oferty ubezpieczalni.  Prawnicy z Irlandzkiego Centrum Odszkodowań PA DUFFY SOLICITORS doradzą, jakie należy podjąć działania, aby uzyskać jak najwyższą kwotę odszkodowania.

Faza 4 – Negocjowanie kwoty odszkodowania

W tej fazie procesu o odszkodowanie następują negocjacje. Prawnicy ubezpieczalni sprawcy na tym etapie starają się zaproponować taką ofertę, która zadowoli poszkodowanego i pokryje poniesione straty. W tym momencie staje się zasadnicza pomoc naszych prawników, którzy wywalczą dla klienta najwyższą możliwą kwotę odszkodowania.

Faza 5 – Wypłata odszkodowania powypadkowego

Jest to najbardziej istotna chwila dla każdego klienta, gdyż po negocjacjach z ubezpieczalnią zostaje wypłacane należne odszkodowanie, które stanowi rekompensatę finansową za powstałe w efekcie wypadku straty oraz wszelkie poniesione koszty.